Rury karbowane w kręgach QRK FLEX 50/25N fi 50mm

Rury karbowane w kręgach QRK FLEX 50/25N fi 50mm

Stara cena: 5,1zł/ 1mb

Cena promocyjna: 2,72zł/ 1mb

Rury karbowane w kręgach QRK FLEX 50/25N fi 50mm

  • Średnica zewnętrzna: 50mm

  • Średnica wewnętrzna: 41mm

  • Wytrzymałość na ściskanie wg PN-EN 61386-24:  250 N / 450 N

  • Zestaw [mb]: 25/ 50

 

Opis:

Karbowane rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi w wykopach otwartych. Dzięki karbowanej, dwuściennej konstrukcji posiadają wysoką odporność na ściskanie – powyżej 450N i spełniają tym samym wymagania dla rur osłonowych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie”.

Model: QRK50/25N

 

– Oferta dotyczy pełnych kręgów –