Usługi elektroinstalacyjne

Prowadzisz firmę budowlaną, zakład produkcyjny lub po prostu budujesz dom?
Zgłoś się do nas. Zaprojektujemy i wykonamy instalację elektryczną, alarmową lub teleinformatyczną zgodnie z oczekiwaniami i otrzymanymi wytycznymi.

Nasza oferta

- instalacje elektryczne
- Instalacje zasilania rezerwowego. Kompleksowa realizacja od projektu budowlanego i wykonawstwa rozdzielni napięć rezerwowych aż do przekazania w użytkowanie. Instalacje o mocy od 20KW do 2MW. Adaptację rozdzielni głównych do potrzeb alternatywnych i proekologicznych źródeł zasilania: agregaty, zestawy solarne, hydro - generatory i generatory wiatrowe.
- instalacje ogrzewania podłogowego
- instalacje odgromowe ( Zajmujemy się budową instalacji odgromowych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz na małych i średnich obiektach gospodarczych. Stosujemy układy przepięciowe, miejscowe szyny wyrównawcze, uziomy, ochronę od porażeń )
- pomiary elektryczne ( Przeprowadzamy pomiary i badania okresowe eksploatacyjne, zwane również ochronnymi oraz odbiorcze instalacji elektrycznych w zakresie badania:[skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, wyłączników różnicowoprądowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia instalacji odgromowej]. Badania i pomiary odbiorcze dotyczą instalacji lub urządzeń elektrycznych nowo-instalowanych lub modernizowanych. Mają one potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania).

- instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego
- luminacje budynków
- systemy domofonowe ( w dobie szybkiego rozwoju techniki stały się standardem w nowopowstających obiektach, czy domach prywatnych. Zajmujemy się budową instalacji przesyłających dźwięk lub dżwięk i obraz jednocześnie, w obiektach przemysłowych oraz w domach jedno- i wielorodzinnych. Bardzo popularnym nośnikiem przekazywania dźwięku stało się urządzenie zwane bramo-telefonem .)
- Instalacje niskoprądowe w zakresie IT, SAP, DSO, CCTV, SSWIN i SKD
- Instalacje RTV i SAT ( Zgodnie z potrzebami rynku budujemy instalacje korzystające z sygnałów przesyłanych drogą naziemną (instalacje RTV) oraz drogą satelitarną (instalacje SAT). Nasze usługi kierujemy zarówno dla prywatnych domów jednorodzinnych oraz innych obiektów wykorzystujących zbiorcze instalacje RTV i SAT dla większej liczby odbiorców (np. domy wielorodzinne, bloki ).
- linie światłowodowe

Budownictwo mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej

( klienci: firmy budowlane, architekci,
deweloperzy, inwestorzy indywidualni )

Przemysł i centra logistyczne

Sektor publiczny