Własny dział prefabrykacji

 

PPHU BLECH posiada własny dział prefabrykacji rozdzielni elektrycznych dla klientów zewnętrznych. prefabrykacja odbywa się w oparciu o systemowe rozwiązania stosowane przez takich dostawców obudów i aparatury jak Hager, Eaton, Hsypniewski, Noark, Legrand i innych.

w ofercie działu prefabrykacji są :

  • rozdzielnie główne do 1600A
  • tablice mieszkaniowe tm
  • tablice piętrowe i licznikowe
  • rozdzielnie sterownicze
  • rozdzielnie budowlane
  • szafki oświetleniowe so
  • układy szr i zasilania gwarantowanego
  • montaż modułów awaryjnych
  • i wiele innych rozwiązań

w/w rozdzielnice wykonujemy na podstawie przekazanych projektów;dokumentacji przez zamawiających , jak i własnych projektów wg indywidualnych potrzeb zamawiających.