EXPO 2010

04.05.2010 r. w Szanghaju wylądowała lubuska delegacja reprezentująca województwo podczas Światowej Wystawy EXPO 2010. Jest to największa wystawa w historii, a takżę wydarzenie bogate w różnorodne imprezy kulturalne i misjie gospodarcze.

Nasz region reprezentowała delegacja licząca ok. 30 osób, wśród których znaleźli się samorządowcy i przedsiębiorcy. Lubuskiej delegacji przewodniczył Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, któemu towarzyszyli Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa, Wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Prezydent Gorzowa Wlkp., Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego oraz Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Wśród przedstawicieli lubuskich firm znaleźli się prezesi i dyrektorzy takich firm jak: CARO Zielona Góra, BESMO Meble Gorzów Wlkp., LfC Zielona Góra, LUMEL S.A. Zielona Góra, LUG Light Factory Zielona Góra, MAZEL Zielona Góra, Sanitar Gorzów Wlkp., BLECH ZIelona Góra, BMB INVEST Kostrzyn i inne. Naszą firmę reprezentował Dyrektor Ryszard Blech.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którego celem była rozmowa z zainteresowanymi współpracą przedsiebiorcami z Chin. Rozmowy te odbywały się w ramach giełdy kooperacyjnej, która jest rodzajem spotkań biznesowych służących nawiązaniu kontaktów przez zainteresowanych współpracą przedsiębiorców. Spotkanie to odbyło się w Suzhou, gdzie lubuska delegacja została przyjęta przez przedstawicieli chińskiego biznesu gotowych do wymiany informacji i nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi kooperantami z województwa lubuskiego.

Drugiego dnia odbyła się prezentacja potencjału inwestycyjnego województwa  lubuskiego. Seminarium gospodarcze otworzył w polskim pawilonie Marszałek Marcin Jabłoński. NAsze województwo było pierwszym regionem reprezentującym Polskę. Jak podkreślił Marszałek lubuska delegacjia przyjechała na EXPO by zainteresować naszym regionem, a także pokazać potencjał na któy składają się przede wszystkim aktywność zawodowa mieszkańców, poziom i rodzaj przedsiębiorczości czy też stan środowiska naturalnego. Celem seminarium było także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z obecnymi na EXPO przedsiębiorcami lubuskimi, a w efekcie nawiązanie współpracy.

Trzeciego dnia odbyły się rozmowy w polsko-chińskiej izbie gospodarczej, które polscy przedsiębiorcy oceniają jako bardzo udane i wartościowe, ponieważ udało im się nawiązać ciekawe kontakty handlowe. Celem tego spotkania była prezentacjia naszego regionu. Przewodniczący Izby zaproponował lubuskim przedsiębiorcom przesłanie informacji na temat działalności swoich firm, aby można było rozpropagować je potencjalnym zainteresowanym partnerom biznesowym.

Dnia czwartego lubuscy przedsiębiorcy, podczas misji samorządowo-gospodarczej do Szanghaju mieli okację poznać nowoczesne technologie i rozwiązania w chińskich fabrykach, których właściciele to potencjalni kontrahenci biznesowi. Przedsiębiorcy przedstawili i usłyszeli konkretne propozycje współpracy. W tym samym czasie przedstawiciele samorządowi naszej delegacji przebywali z oficjalną wizytą w partnerskim regionie naszego województwa – Hainen. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości współpracy w dziedzinach związanych z przemysłem i turystyką.

Głównym celem wyjazdu lubuskiej delegacji na EXPO 2010 było przedstawienie naszego regionu, a także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z obecnymi przedsiębiorcami. Nasz szef ocenia spotkanie bardzo wysoko i przyznaje, że udało mu się nawiązać nowe, ciekawe kontakty, które w przyszłości mogą zaowocować transakcjami.